Algemene voorwaarden

 Hieronder vind je de basis algemene voorwaarden die wij hanteren. Dit zijn ook te vinden achter op je inschrijfformulier.

Door het invullen en ondertekenen van je inschrijfformulier ga je akkoord met deze voorwaarden.

1 Deelname

 • Deelneming is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt.
 • Consulteer altijd een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent of indien je zwanger bent.
 • Als je zwanger bent, een blessure, beperking of een ander lichamelijk ongemak hebt, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
 • Luister naar en volg de instructies van de yoga docent.
 • Luister naar je eigen lichaam. Zodra je lichaam een bepaalde oefening niet aan kan of de houding niet prettig voelt, stop je of vraag je eventueel een alternatief. Het is belangrijk dat je je eigen grenzen respecteert en vooral niets forceert.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
 • Middenweg Kundalini Yoga / de docent is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van letsel voor, tijdens of na les.

2 Feestdagen, vakanties en zomerstop

 • Er is geen les op officiële feestdagen en tijdens schoolvakanties.
 • Gedurende de maanden juli en augustus geldt er een zomerstop. Er is dan geen les, over deze periode is geen contributie verschuldigd en wordt er niet geïncasseerd.

3 Opzegtermijn, betaling en incasso

 • Wanneer er wel les is maar de cursist(e) niet aanwezig is loopt de contributie door.
 • Tijdens onder 2 genoemde data, of incidenteel ziekteverzuim van de lerares (max 1x per seizoen) loopt de contributie door ook indien er géén les gegeven wordt. Hierdoor uitgevallen lessen kunnen in overleg gedurende vier weken ingehaald worden.
 • De opzegtermijn bedraagt minimaal één hele maand. (voorbeeld: indien men in de maand februari beëindigt, dient men de maand maart nog te betalen.
 • Opzeggen kan door een email te versturen aan info@middenweg.guru. Vertel in deze email per wanneer je wil stoppen en graag ook de reden. Wij zullen de ontvangst van je mail en je opzeggingsdatum bevestigen.
 • In geval van een onterechte incasso is de terugboekingstermijn 56 kalenderdagen.
 • Middenweg Yoga kan de tarieven gedurende de looptijd van het lidmaatschap aanpassen.
 • Wanneer de contributie niet tijdig is voldaan en er moet een rekening worden uitgeschreven, dan wordt er € 5 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de contributie na de tweede herinnering nog niet voldaan is worden er incassokosten in rekening gebracht. Deze extra kosten bedragen 20% van de totale contributie met een minimum van € 50

Deelname aan één van de lessen betekent dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Prijzen

 

Proefles 5,00
Proefles pakket (serie van 3 lessen) 20,00
Per maand (1 x per week les op maandag of dinsdag) 42,00
Per maand (1 x per week les op donderdag) 36,00
Per maand (2 x per week les) 60,00

Op de donderdagen worden er per jaar minder lessen gegeven als op andere dagen vanwege opleidingen en Wheemhuus activiteiten.
Het maandelijks abonnementsbedrag is daar op aangepast.

 

In seizoen 2019/2020 is er om deze reden op de volgende data geen les:

19 sep, 31 okt, 28 nov, 12 dec, 23 jan, 27 febr, 19 mrt, 23 apr, 14 mei, 18 juni. 

:Aanvulling / verduidelijking op de voorwaarden.

We zijn ons ervan bewust dat de hierboven genoemde voorwaarden wellicht niet elke situatie dekken.
We kiezen er bewust voor hier enige flexibiliteit in te behouden en niet te proberen elke situatie in een regel te vangen.

Hieronder vind je enige toelichting, aanvulling en verduidelijking in bepaalde situaties. Deze aanvullingen zijn ontstaan uit de praktijk en zullen in de meeste gevallen door ons worden gehanteerd als beleid.

Indien ook dit niet genoeg duidelijkheid schept in een specifieke situatie kan je je vraag stellen en zal hiervoor per keer een nieuw besluit worden genomen. Over de uitkomst daarvan kan worden gecommuniceerd, maar niet worden gediscussieerd.

 

Punt 1: Deelname

 • Yoga kan, net als elke activiteit die je niet gewoon bent, gevoelens en reacties oproepen die afwijken van je normale staat van zijn. Dit is normaal en hoeft niet verkeerd te zijn, Een persoon die begint met hardlopen of fietsen kan ook enige spierpijn verwachten die na enige tijd weer zal verdwijnen. De basisregel is dat je zelf voor en tijdens de lessen je eigen grenzen observeert en bewaakt en hier niet overheen gaat. Indien je na een les een (groot) ongemak ondervindt, ben je waarschijnlijk in je enthousiasme over je eigen grenzen heen gegaan, vergelijkbaar met iemand die begint met hardlopen en direct een marathon probeert te lopen. Na enige lessen zal je hier beter mee leren omgaan.
 • De lessen zijn geschikt voor iedereen met een redelijke gezondheid en een redelijke conditie.
 • De lessen zijn mogelijk ook geschikt voor mensen die hier niet geheel aan voldoen. Bij twijfel adviseren we om een arts te raadplegen en goed te observeren wat de lessen met je doen.
 • We bieden geen lessen aan die specifiek zijn afgestemd op mensen met speciale fysieke of mentale behoeftes. Indien je hieronder valt dien je zelf, of met behulp van iemand die kundig is in jouw situatie, in te schatten of de lessen voor jou geschikt zijn. Vervolgens kan je dit testen en zelf ervaren tijdens een proefles.
  Mocht je bepaalde beperkingen hebben en toch de lessen willen volgen, geef dan van tevoren een korte schets van je situatie aan bij de lerares. Mogelijk kunnen we er rekening mee houden, je bepaalde tips of aangepaste oefeningen geven.
  Wij kunnen echter niet voelen wat jij voelt en geen medisch advies geven. Alleen jij kan inschatten hoe je je voelt.
  Je blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid.
 • Ook wanneer je zwanger bent, is het raadzaam dit aan te geven aan de lerares.

Punt 2: Feestdagen, vakanties en zomerstop

 • Er is in principe geen les op de onder dit punt genoemde dagen, maar mogelijk wordt er toch les gegeven. In dat geval is dat een extraatje waarvoor geen extra kosten in rekening gebracht worden. Aan een extra les kunnen geen rechten ontleend worden voor andere data of locaties. Mogelijk is er bijvoorbeeld wel les op de maandag maar niet op de dinsdag. In deze situatie bestaat wel de mogelijkheid om een les op een andere dag te volgen mits de capaciteit van die ruimte dat toelaat;  als een les vol zit kunnen hier uiteraard geen extra mensen aanschuiven.
 • Voor de herfst- en voorjaarsvakantie zijn geen vaststaande datums bepaald. De overheid geeft hiervoor uitsluitend adviesdata.
  Het is mogelijk dat wij in plaats van de adviesdatum voor de regio een afwijkende datum kiezen. Deze zal ten hoogste 3 weken afwijken van de adviesdatum voor de regio. Als we de vakantie op een afwijkende datum bepalen, zal er op die datum geen les zijn, maar zal er wel les zijn op de door de overheid aangegeven adviesdatum. Omdat het aantal lessen constant blijft, wordt hier dan geen korting voor verleend. Voor overige vakanties (kerst- en meivakantie) en feestdagen hanteren wij de door de overheid vastgestelde data.

Punt 3: Opzegtermijn, betaling en incasso

 • Wanneer je je abonnement opzegt, wordt er geen plek meer voor je vrij gehouden en kunnen er nieuwe mensen instromen. Wanneer je, na korte of langere tijd, opnieuw een abonnement zou willen afsluiten kan je dat bij ons aangeven en zullen we, op het moment dat je weer zou willen beginnen, bekijken of er plek is.
  Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het feit dat je eerder een abonnement hebt gehad.
  We zullen geen plek voor je vrijhouden als je je abonnement opzegt en direct aangeeft wanneer je weer wilt beginnen. In dit geval nemen we je wens als kennisgeving aan maar zullen op het moment dat je weer wilt instomen bekijken of dat kan. Je bent pas verzekerd van een plek wanneer dit door ons word bevestigd.
 • Wanneer je ad-hoc je yoga lessen moet beëindigen vanwege persoonlijke omstandigheden, maar van plan bent daarna opnieuw een abonnement te nemen hanteren wij de zogenaamde sabbatical regeling:
  Er geldt de gewone maand opzegtermijn welke je betaald. Wanneer je in de laatste maand echter geen enkele les volgt en je binnen zes maanden opnieuw aanmeld voor een abonnement hoef je de eerste maand van het nieuwe abonnement niet te betalen en heb je de maand opzegtermijn weer terug. Wanneer je het nieuwe abonnement weer zou beëindigen geld weer de maand opzegtermijn.
 • Het abonnementsbedrag is een vast bedrag dan automatisch, vooraf word geïncasseerd aan het begin van de maand. Er word alleen restitutie/korting verleend Indien een les komt te vervallen buiten de hierboven genoemde situaties en er geen vervangende docent is geregeld. Gezien dat dit soort situaties alleen ad-hoc optreden zal de restitutie dan typisch verleend worden in de volgende maand.

 

Middenweg Kundalini Yoga is een klein bedrijf, voor en door mensen.
Wij behouden ons het recht voor in bijzondere, individuele gevallen van deze voorwaarden af te wijken, dit naar ons eigen inzicht.